Privacy statement

Privacy Verklaring Salad & the City V.O.F.

Inleiding

De door u aan Salad & the City V.O.F., hierna Salad & the City, verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afgezien van hetgeen in deze privacy verklaring is bepaald worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde producten en/of diensten of wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

Uw persoonlijke gegevens kunnen, na toestemming van u, door Salad & the City worden gebruikt om u per post, telefoon of e-mail op de hoogte te houden van aantrekkelijke aanbiedingen, gratis productinformatie, nieuws en dergelijke. Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens handelen wij volgens de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Salad & the City en akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens door Salad & the City, gebruiken wij deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van uw persoonlijke voorkeuren. Deze gegevens kunnen gecombineerd worden met andere bij Salad & the City bekende gegevens; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat aangeven op uw persoonlijke-instellingenpagina of kunt u zich afmelden via info@saladandthecity.nl;
  • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
  • Daarnaast worden uw gegevens niet identificeerbaar verwerkt in marktonderzoeksrapporten.
  • Daarnaast kunnen wij u vragen om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Periodiek kunnen we u vragen uw gegevens te actualiseren en/of aan te vullen.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

Salad & the City zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. E-mails ontvangt u altijd van Salad & the City zelf. Salad & the City kan gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens Salad & the City diensten te verlenen. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem. Verder zal Salad & the City uw persoonsgegevens slechts aan andere organisaties en personen verzenden, indien:

  • We uw toestemming hebben tot het delen van de informatie;
  • We de informatie moeten delen om u de service te kunnen verlenen, waarom u hebt verzocht;
  • We de informatie aan bedrijven moeten zenden, welke namens Salad & the City producten en services aan u verlenen (tenzij we u anders mededelen, hebben deze bedrijven niet de bevoegdheid deze informatie voor enig ander doeleinde te gebruiken dan wat nodig is om ons te assisteren);
  • We voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder dagvaarding, verzoeken van de rechtbank of juridische procedures;
  • of Indien we van mening zijn dat uw acties op onze websites in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van Salad & the City of onze Disclaimer.

Salad & the City zal in relatie tot in te schakelen derden altijd op blijven treden als verantwoordelijke in de zin van de WBP en ze zal met deze derden een bewerkingsovereenkomst aangaan, waarin in ieder geval is opgenomen dat deze derden als bewerker in de zin van de WBP op zullen treden, de persoonsgegevens niet onafhankelijk en zonder toestemming van Salad & the City mogen verwerken en dat deze de gegevens adequaat dienen te beschermen.

Kennisneming, verbetering en blokkering van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens Salad & the City over u heeft vastgelegd, waarvoor Salad & the City deze gebruikt of als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich via een e mail naar info@saladandthecity.nl. Indien u niet langer e-mailings van Salad & the City wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven door een e-mail te sturen aan info@saladandthecity.nl

Wijzigingen

Salad & the City behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met info@saladandthecity.nl